İdari Personel

Yüksekokul Sekreteri:

Selma ALTINOK

Öğrenci İşleri Sorumlusu:

Selma ALTINOK

Personel İşleri Sorumlusu:

Bil. İşl. Nalan TEPEHAN

Yazı İşleri Sorumlusu:

Bil. İşl. Nalan TEPEHAN

Mali İşler Sorumlusu:

 Bil. İşl. Nalan TEPEHAN

Demirbaş Kayıt Kontrol İşleri Sorumlusu:

 Bil. İşl. Nalan TEPEHAN

Stratejik Plan ve Bütçe Sorumlusu:

Bil. İşl. Nalan TEPEHAN

Evrak Kayıt Sorumlusu:

Şef Nabi BAŞDOĞAN

Kurye, Evrak Dağıtım ve İmza Kartonları Sorumlusu:

Hizmet İşleri Sorumlusu:

 

Misyon

Eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerini uluslararası standartlarda yürüterek, teorik bilgilerin yanısıra uygulamaya yönelik öğretim sistemini esas alarak hukuk bilgisine sahip insanlar yetiştirmek ve mezunlarımızın adalet, yargı ve hukuk sistemimizin çeşitli kademelerinde görev yapacak donanımda olmalarını temin etmek.

Vizyon

Ulusal ve uluslararası düzlemde, alanında gurur duyulan, sürekli gelişmeyi ilke edinen, vereceği eğitim ve öğretimle ülkemizin hukuk ve adalet alanlarında eleman yetiştiren en iyi Adalet Meslek Yüksekokullarından biri olmak başlıca hedefimizdir. Yüksekokulumuzun bünyesinde kaliteli bir eğitim-öğretim oluşturarak temel değer ve ilkelerimiz ışığında ilimiz ve bölgemiz ile ilgili kalkınma programlarına katkıda bulunmaktır.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi Adalet MYO
Merkezi Yerleşke, Dumlupınar Bulvarı, Merkezi, 07058, Konyaaltı, ANTALYA
Tel: +90 242 310 64 64
Tel: +90 242 310 64 64 - Faks