2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI ARA SINAVLARININ (VİZELERİN) ÖDEV ŞEKLİNDE YAPILMASI İLE İLGİLİ DUYURU

1-COVID-19 salgını nedeniyle Üniversitemiz Senatosu 02/04/2020 tarihli toplantısında

. Ara sınavlarının ödev şeklinde yapılmasına,

.Ödevlerin AKUZEM sistemi üzerinden (OYS) yürütülmesine,

.Ödevlerin 20 Nisan- 26 Nisan 2020 tarihleri arasında, Adalet MYO öğrencileri tarafındanOYS sistemine yüklenmesine (bu konuda AKUZEM tarafından öğrencilere ödev yükleme konusunda bilgilendirici rehber hazırlanacaktır),

.Uzaktan eğitimde yapılacak ara sınav dahil dönem içi ödev puanlarının %40, final sınavın %60 oranda etkili olmasına,

.Final sınav tarihlerinin, salgının durumuna göre Haziran 2020’de Senato tarafından görüşülerek belirlenmesine, karar verilmiştir.

2- Ödev konuları Öğretim Görevlileri tarafından öğrencilere duyurulacaktır.

0

Misyon

Eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerini uluslararası standartlarda yürüterek, teorik bilgilerin yanısıra uygulamaya yönelik öğretim sistemini esas alarak hukuk bilgisine sahip insanlar yetiştirmek ve mezunlarımızın adalet, yargı ve hukuk sistemimizin çeşitli kademelerinde görev yapacak donanımda olmalarını temin etmek.

Vizyon

Ulusal ve uluslararası düzlemde, alanında gurur duyulan, sürekli gelişmeyi ilke edinen, vereceği eğitim ve öğretimle ülkemizin hukuk ve adalet alanlarında eleman yetiştiren en iyi Adalet Meslek Yüksekokullarından biri olmak başlıca hedefimizdir. Yüksekokulumuzun bünyesinde kaliteli bir eğitim-öğretim oluşturarak temel değer ve ilkelerimiz ışığında ilimiz ve bölgemiz ile ilgili kalkınma programlarına katkıda bulunmaktır.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi Adalet MYO
Merkezi Yerleşke, Dumlupınar Bulvarı, Merkezi, 07058, Konyaaltı, ANTALYA
Tel: +90 242 310 64 64
Tel: +90 242 310 64 64 - Faks