ADALET MYO ÖĞRENCİLERİNİN KAYIT DONDURMA TALEPLERİ HAKKINDA ÖNEMLİ DUYURU

31.03.2020  tarihli Yükseköğretim  Yürütme  Kurulu toplantısı kararı gereğince; 

*Önlisans, Lisans ve Lisansüstü öğrencilerin talep etmeleri halinde 2019-2020 Eğitim öğretim yılı Bahar yarıyılı kayıt dondurma işlemleri online bir şekilde OBS sisteminden 02.04.2020 Tarihinden itibaren yapabilecektir.

* Lisansüstü eğitiminin tez aşamasında olan öğrenciler ise kayıt dondurma işlemlerinden yararlanıp yararlanamayacağı Üniversite yönetim kurullarında değerlendirilmek üzere tez danışmanının onayı ile online bir şekilde OBS sisteminden 02.04.2020 tarihinden itibaren yapılabilecektir.

0

Misyon

Eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerini uluslararası standartlarda yürüterek, teorik bilgilerin yanısıra uygulamaya yönelik öğretim sistemini esas alarak hukuk bilgisine sahip insanlar yetiştirmek ve mezunlarımızın adalet, yargı ve hukuk sistemimizin çeşitli kademelerinde görev yapacak donanımda olmalarını temin etmek.

Vizyon

Ulusal ve uluslararası düzlemde, alanında gurur duyulan, sürekli gelişmeyi ilke edinen, vereceği eğitim ve öğretimle ülkemizin hukuk ve adalet alanlarında eleman yetiştiren en iyi Adalet Meslek Yüksekokullarından biri olmak başlıca hedefimizdir. Yüksekokulumuzun bünyesinde kaliteli bir eğitim-öğretim oluşturarak temel değer ve ilkelerimiz ışığında ilimiz ve bölgemiz ile ilgili kalkınma programlarına katkıda bulunmaktır.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi Adalet MYO
Merkezi Yerleşke, Dumlupınar Bulvarı, Merkezi, 07058, Konyaaltı, ANTALYA
Tel: +90 242 310 64 64
Tel: +90 242 310 64 64 - Faks